ಆರೋಗ್ಯ & ಫಿಟ್ನೆಸ್

Kissing ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ! ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಾಯಿಲೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಹೌದು, ಹೊಸ ವೈರಸ್‌ ರೋಗ ಜನರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿಡಿಸುತ್ತಿದೆ. Kissing Disease ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇದು…

ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳ ನಮೂದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಐ

ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶಗಳ ನಮೂದು ಕಡ್ಡಾಯ FSSAI on…

Latest ಆರೋಗ್ಯ & ಫಿಟ್ನೆಸ್ News